viernes, 19 de abril de 2013

Convocatoria GRAPO GRAPO (II Xornadas Mutantes de Autoedicón)


Logo de chorar de emoción ó remate da primeira edición das xornadas, na que se superaron por moito as previsións tanto de participación coma de público e de calidade, o Liceo Mutante quere aproveitar a volta do sol para vos invocar de novo, oh, inquedos devotos do DIY, para que compartades con nós os vosos micromundos e as vosas chaladuras tomando o aire arredor da gran palmeira do noso xardín os vindeiros 21 e 22 de xuño.
Queremos que traiades os vosos fanzines, comics, discos, serigrafías e demáis cacharradas. Queremos   botar unhas risas e coñecer as propostas máis marxinais e arriscadas. Queremos facer da nosa casa a vosa aproveitando o nacemento do mellor verán das vosas vidas.
Entre as actividades previstas están un mercadiño permanente, charlas, proxeccións, actuacións musicais e unha gran rifa final que vos vai facer vomitar coa risa. Temos tamén a intención de facilitarvos na medida do posible o aloxamento.
Enviade as vosas propostas antes do 15 de maio a artes.liceomutante@gmail.com contándonos que é o que facedes, que é o que queredes traer e cal é a vosa procedencia.

Agardámosvos en Pontevedra con ilusión!


Después de llorar de emoción al final de la primera edición de las jornadas, en la que se superaron por mucho las previsiones tanto de participación como de público y de calidad, el Liceo Mutante quiere aprovechar la vuelta del sol para invocaros de nuevo, oh, inquietos devotos del DIY, para que compartáis con nosotros vuestros micromundos y vuestras chaladuras tomando el aire alrededor de la gran palmera de nuestro jardín los próximos 21 y 22 de junio.
Queremos que traigáis vuestros fanzines, comics, discos, serigrafías y demás cacharradas. Queremos echarnos unas risas y conocer las propuestas más marginales y arriesgadas. Queremos hacer de nuestra casa la vuestra aprovechando el nacimiento del mejor verano de vuestras vidas.
Entre las actividades previstas están un mercadillo permanente, charlas, proyecciones, actuaciones musicales y una gran rifa final que os va a hacer vomitar de la risa. Tenemos también la intención de facilitaros en la medida de lo posible el alojamiento.
Enviad vuestras propuestas antes del 15 de mayo a artes.liceomutante@gmail.com contándonos qué hacéis, qué queréis traer y cuál es vuestra procedencia.

Os esperamos en Pontevedra con ilusión!


After crying from emotion at the end of the meeting´s first edition, where predictions for attendance, public and quality were long beaten, Liceo Mutante wants to take advantage of sun´s return to invoke you, oh, lively devoted to DIY, so you can share with us your microworlds and your madness while we breath some fresh air around our garden´s palm on next june 21st and 22nd.
We want you to bring your zines, comics, records, screen prints and other junk. We want to have some fun and get to know the most marginal and the boldest purposes. We want to make your home out of ours taking advantage of the birth of the best summer of your lives.
Among the expected activities there is a permanent sale, talks, projections, music shows and a great final raffle that will make you vomit while you laugh. We also have the intention of easing as much as possible your accomodation. 
Send your purposes before may 15th to artes.liceomutante@gmail.com telling us what you do, what you want to bring and where you come from.

We are waiting for you in Pontevedra full of excitement!


No hay comentarios:

Publicar un comentario