martes, 6 de mayo de 2014

CONVOCATORIA GROPO GROPO (IV Xornadas de Autoedición do Liceo Mutante)

(Foto por La Piscina)


Os vindeiros 20 e 21 de xuño voltamos a celebrar e edición de verán das nosas fantabulosas xornadas de autoedición, esta vez baixo o nome de GROPO GROPO. A nosa intención non é outra que a de manter o nivel de anteriores convocatorias e voltar a facer do Liceo Mutante, durante un par de días, o sitio máis importante do Planeta. Se queredes poñer un posto no que vender e amosar a os vosos fanzines, discos, etc. non tedes máis que enviar un mail que conteña o seguinte:

1. Breve texto explicativo (5-10 liñas) da vosa proposta, contando quen sodes, que facedes, de onde sodes e por que queredes vir.

2. 5 imaxes relacionadas coa proposta que amosen as vosas publicacións, traballos, etc. Nada de asociacións de imaxes evocadoras, por favor; só o voso traballo.

3. Ligazóns ás vosas webs ou ciberespacios (en caso de que os teñades).


Estamos abertos a todo tipo de propostas relacionadas coa autoedición, pero convén ter en conta un par de cousas:

1. Os criterios de selección para as Xornadas de Autoedición do Liceo Mutante priorizarán as propostas relacionadas coa edición gráfica, literaria e sonora, o que non pecha necesariamente a porta a propostas de edición de natureza distinta.

2. Buscamos proxectos de autoedición pura e dura; non admitimos propostas de empresas, medios establecidos nin publicacións patrocinadas. Só chatarra DIY, por favor.

Os proxectos seleccionados contarán cunha mesa para expoñer e vender o seu material durante as xornadas. Ademáis, e como é habitual, trataremos de facilitar o aloxamento a aquelas propostas que veñan de fóra de Galicia, dando prioridade ó viaxeiros máis lonxanos.

Escribide a artes.liceomutante@gmail.com antes do 26 de maio (as propostas que cheguen máis tarde das 23:59 do día 26 serán automáticamente rexeitadas).


Esperámosvos con ilusión!

Plástica MutanteLos próximos 20 y 21 de junio volvemos a celebrar la edición de veranos de nuestras sulivellantes jornadas de autoedición, esta vez bajo el nombre de GROPO GROPO. Nuestra intención no es otra que la de mantener el nivel de anteriores ocasiones y volver a hacer del Liceo Mutante, durante un par de días, el sitio más importante del Planeta. Si queréis poner un puesto en el que vender y enseñar vuestros fanzines, discos, etc., no tenéis más que enviar un mail que contenga lo siguiente:

1. Breve texto explicativo (5-10 líneas) de vuestra propuesta, contando quiénes sois,  qué hacéis, de dónde sois y por qué queréis venir.

2. 5 imágenes relacionadas con la propuesta que enseñen vuestras publicaciones, trabajos, etc. Nada de asociaciones de imágenes evocadoras, por favor; solo vuestro trabajo.

3. Enlaces a vuestras webs o ciberespacios (en caso de que los tengáis).


Estamos abiertos a todo tipo de propuestas relacionadas con la autoedición, pero conviene tener en cuenta un par de cosas:

1. Los criterios de selección para las Xornadas de Autoedición do Liceo Mutante priorizarán las propuestas relacionadas con la edición gráfica, literaria y sonora, lo que no cierra necesariamente la puerta a propuestas de autoedición de naturaleza distinta.

2. Buscamos proyectos de autoedición pura y dura; no admitimos propuestas de empresas, medios establecidos ni publicaciones patrocinadas. Solo chatarra DIY, por favor.

Los proyectos seleccionados contarán con una mesa para exponer y vender su material durante las jornadas. Además, e como es habitual, trataremos de facilitar el alojamiento a aquellas propuestas que vegan de fuera de Galicia, dando prioridad a los viajeros máis lejanos.
Escribid a artes.liceomutante@gmail.com antes del 26 de mayo (las propuestas que lleguen más tarde de las 23:59 del día 26 serán automáticamente rechazadas).


¡Os esperamos con ilusión!

Plástica Mutante

Así foi a cousa o ano pasado (vídeo: Fraking Frames; música: Djalminha):

No hay comentarios:

Publicar un comentario