miércoles, 13 de mayo de 2015

Convocatoria GRIPO GRIPO (V Xornadas de Edición Modesta do Liceo Mutante)

Os vindeiros 26 e 27 de xuño voltamos a celebrar a edición de verán das nosas fantabulosas Xornadas de Edición Modesta, esta vez baixo o nome de GRIPO GRIPO. A nosa intención non é outra que a de manter o nivel de anteriores convocatorias e voltar a facer do Liceo Mutante durante un par de días o sitio máis importante do Planeta.

Se queredes poñer un posto no que vender e amosar a os vosos fanzines, comics, discos, láminas etc. non tedes máis que enviar un mail que conteña o seguinte: 

1. Breve texto explicativo (5-10 liñas) da vosa proposta, contando quen sodes, que facedes, de onde sodes e por que queredes vir. 

2. 5 imaxes relacionadas coa proposta que amosen as vosas publicacións, traballos, etc. Nada de asociacións de imaxes evocadoras, por favor; só o voso traballo.

3. Ligazóns ás vosas webs ou ciberespacios (en caso de que os teñades).

Estamos abertos a todo tipo de propostas relacionadas coa autoedición, pero convén ter en conta algunhas cousas:

1. Os criterios de selección para as Xornadas de Autoedición do Liceo Mutante priorizarán as propostas relacionadas coa edición gráfica, literaria e sonora, o que non pecha necesariamente a porta a propostas de edición de natureza distinta. Interésannos particularmente as publicacións, iso si.

2. O que máis nos chega á pataca son os proxectos de autoedición pura e dura; admitimos propostas de proxectos editoriais pequenos, arriscados e próximos ó submundo, pero non as de medios establecidos nin publicacións patrocinadas. Tampouco aceptaremos propostas de institucións ou entes similares que intercedan polos artistas. Chatarra, por favor!

3. Finalmente decidiremos baseándonos nos nosos gustos persoais e concretos, que están moi lonxe de ser absolutos. Resulte ou non escollida a vosa proposta, por favor, non deixedes de facer cousas. 

Os proxectos seleccionados contarán cunha mesa para expoñer e vender o seu material durante as xornadas. Ademáis, e como é habitual, trataremos de facilitar o aloxamento a aquelas propostas que veñan de fóra de Galicia, dando prioridade a quen veña dende máis lonxe.

Escribide a artes.liceomutante@gmail.com ata o domingo 31 de maio (as propostas que cheguen máis tarde das 23:59 do día 31 serán automáticamente rexeitadas).Esperámosvos con ilusión!


Los próximos 26 y 27 de junio volvemos a celebrar la edición de veranos de nuestras sulivellantes Xornadas de Edición Modesta, esta vez bajo el nombre de GRIPO GRIPO. Nuestra intención no es otra que la de mantener el nivel de anteriores ocasiones y volver a hacer del Liceo Mutante, durante un par de días, el sitio más importante del Planeta. 

Si queréis poner un puesto en el que vender y enseñar vuestros fanzines, comics, discos, láminas, etc., no tenéis más que enviarnos un mail que contenga lo siguiente:

1. Breve texto explicativo (5-10 líneas) de vuestra propuesta, contando quiénes sois,  qué hacéis, de dónde sois y por qué queréis venir.

2. 5 imágenes relacionadas con la propuesta que enseñen vuestras publicaciones, trabajos, etc. Nada de asociaciones de imágenes evocadoras, por favor; solo vuestro trabajo.

3. Enlaces a vuestras webs o ciberespacios (en caso de que los tengáis).

Estamos abiertos a todo tipo de propuestas relacionadas con la autoedición, pero conviene tener en cuenta un par de cosas:

1. Los criterios de selección para las Xornadas de Autoedición do Liceo Mutante priorizarán las propuestas relacionadas con la edición gráfica, literaria y sonora, lo que no cierra necesariamente la puerta a propuestas de autoedición de naturaleza distinta. Eso sí: estamos particularmente interesados en las publicaciones.

2. Lo que más nos llega a la patata son los proyectos de autoedición pura y dura; admitimos propuestas de proyectos editoriales pequeños, arriesgados y próximos al submundo, pero no las de medios establecidos ni publicaciones patrocinadas. Tampoco aceptaremos propuestas de instituciones o entes similares que intercedan por los artistas. ¡Chatarra, por favor!

3. Finalmente decidiremos basándonos en nuestros gustos personales y concretos, que están muy lejos de ser absolutos. Resulte o no escogida vuestra propuesta, por favor, no djéis de hacer cosas.

Los proyectos seleccionados contarán con una mesa para exponer y vender su material durante las jornadas. Además, y como es habitual, trataremos de facilitar el alojamiento a aquellas propuestas que vengan desde fuera de Galicia, dando prioridad a quienes viajen desde más lejos.

Escribid a artes.liceomutante@gmail.com hasta el domingo 31 de mayo (las propuestas que lleguen más tarde de las 23:59 del día 31 serán automáticamente rechazadas).


¡Os esperamos con ilusión!
No hay comentarios:

Publicar un comentario